Ανούσια Ένταση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

...κι η σημειολογία θα χαθεί στο καλοκαίρι.